فهرست کلیساهای نجات

    کشور/ شهر آدرس/ نقشه تلفن پست الکترونیکی  
 
  USA / Irvine

4445 Alton Pkwy,
Irvine, CA 92604

+001 (714) 880-8670 adet@nejattv.org  
 
  USA / Glendale

1209 E Garfield Ave,
Glendale, CA 91205

(+1) 818-585-1551 adet@nejattv.org  
 
  USA / Los Angeles

22103 Vanowen St,
West Hills, CA 91303

(+1) 818-585-1551 adet@nejattv.org  
 
  Turkey / Keysari

-------

-------

(+90) 534-088-4233  behzad6067@yahoo.com  
 
  Norway / Oslo

Nordengveien 9

0755 Oslo

(+47) 97-90-8287 bible_gospel@yahoo.com  
 

" برای مشاهده نقشه آدرسهای فوق بر روی پرچم یا آدرس کلیک کنید"

 
   
home about us online teaching farsi bible churches contact us nejat church home about us online teaching farsi bible churches contact us songs online teaching nejat tv facebook